وارد شدن:

با وارد شدن خود شرایط و ضوابط را می پذیرم. | کلمۀ رمز را فراموش کردی؟

C_TXT__ESRA_1
C_TXT__ESRA_2

Gladiatus – Hero of Rome

در امپراطوری رم دنیای سرشار از خطر در انتظار تو است. در سفرها با تعدادی حریف بجنگ، قدرت خودت را در میدان جنگ نشان بده و با خطرات در زندان ها روبرو شو. افرادی که در حال مرگ هستند به تو احترام می گذارند، ای گلادیاتور!

نماهایی از بازیویژگی ها

  • در میدان های جنگ مختلف بجنگ و قدرت خودت را در برابر بازیکنان دیگر ارزیابی کن
  • بیش از 100 حریف با توانایی ها و ضعف هایشان در سفرها و زندان های بیشمار در انتظار تو هستند
  • بیش از 1000 وسیلۀ مختلف به تو این امکان را می دهند تا شخصیت خودت را آن طور که دوست داری مجهز نمایی.
  • با دوستانتان تیم تشکیل بدهید و از قدرت مشترکتان استفاده نمایید.